preloader

tutaj nauka przeradza się w biznes

TechTransBalt Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w 2014 roku. Spółka jest w całości własnością Uniwersytetu Gdańskiego.

TechTransBalt zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych
i prac rozwojowych
, w szczególności obejmowaniem udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzeniem spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. O spin-off.... Zgodę na komercjalizację wydają Władze Uczelni po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania przez Centrum Transferu Technologii.

Spółka obsługuje ponadto zlecenia o różnym charakterze zlecane przez podmioty zewnętrzne, adresowane do pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, ze względów podatkowych pracownikom naukowym opłaca się wykonywać prace za pośrednictwem naszej spółki.

W wymiarze praktycznym stanowimy więc pomost pomiędzy
biznesem a światem nauki.

<

TechTransBalt Sp. z o.o. jest wspólnikiem w spółkach typu spin-off założonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 • QSAR Lab sp. z o.o.
  Jesteśmy spółką B+R, która od początku swej działalności skutecznie przenosi chemię z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej. Proces ten odbywa się przy zastosowaniu metod QSAR/QSPR i read-across, które polegają na powiązaniu właściwości struktury chemicznej, z jej aktywnością biologiczną. Metody komputerowe pozwalają na szybkie przewidywanie określonych właściwości fizykochemicznych i toksyczności substancji, jednocześnie eliminując pracochłonne i kosztowne badania eksperymentalne, jak również czynniki natury etycznej związane z użyciem zwierząt laboratoryjnych. Firma QSAR Lab jest pionierem w zakresie komputerowego modelowania aktywności biologicznej/toksyczności/właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. Członkowie QSAR Lab jako pierwsi dostosowali metodykę QSAR/QSPR do specyfiki nanocząstek. Zespół badawczy tworzą specjaliści z zakresu komputerowego projektowania i analizy nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, nanotechnologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej oraz chemometrii.

 • Fermentum Mobile sp. z o.o.
  Jesteśmy pierwszą polską firmą, zajmującą się produkcją wysokiej jakości płynnych drożdży dla piwowarstwa. Posiadamy własny bank szczepów oraz zaplecze laboratoryjne niezbędne do produkcji z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. Naszymi klientami są piwowarzy domowi oraz browary rzemieślnicze w Polsce i Europie.

 • Officina Baltica sp. z o.o.
  Świadczymy usługi i dostarczamy produkty w sektorze błękitnej biotechnologii, oceanografii oraz IT dla nauki. Tworzmy unikalne i innowacyjne urządzenia badawcze dedykowane głównie badaniom morskim; zajmujemy się integracją urządzeń poniarowych i tworzeniem oprogramowania badawczego. Udzielamy wsparcia eksperckiego w zakresie oceny stanu środowiska morskiego i badań morza. Przeprowadzamy analizę wód balastowych zgodnie w wymaganiami konwencji BWM.

 • TCI sp. z o.o. Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte podczas pracy naukowej w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obrębie sektora biotechnologicznego i biofarmaceutycznego. Spółka została założona w celu komercjalizacji opracowanych na uniwersytecie innowacyjnych pomysłów i technologii w zakresie nowych produktów medycznych i leków oraz ich rejestracji. Celem spółki będzie dopracowywanie formulacji preparatów medycznych oraz leczniczych do celów komercjalizacji, przeprowadzanie badań stabilności oraz rejestracja preparatów. Strategicznym celem spółki jest utworzenie w wydzielonej części laboratorium pracowni z certyfikatem GMP. Uzyskany certyfikat umożliwi przygotowanie modułów rejestracyjnych opracowywanych preparatów i prace zleceniowe w celu przygotowania preparatów licencyjnych. W założeniach laboratorium umożliwiające produkcję serii pilotażowych i przygotowanie do rejestracji preparatów będzie wykorzystywane nie tylko przez spółkę TCI. Na uczelni wielu naukowców pracuje nad nowymi preparatami, które „blokują” się na etapie produkcji pilotażowej w standardzie GMP, wykonaniu badań stabilności i przygotowaniu rejestracji. Działalność spółki jako spin-off umożliwi tym osobom wykonanie kolejnych etapów badań i praktyczne ich zastosowanie. Dotyczy to również opracowywanych przez TCI generyków plus – często o lepszych parametrach i działaniu w stosunku do oryginalnego produktu. Działania spółki o charakterze innowacyjnym, wpisują się w produkcję „twórczą” a nie jedynie odtworzeniową zarejestrowanych preparatów dostępnych komercyjnie.

 • NanoExpo sp. z o.o., strona FaceBook
  Jesteśmy spółką B+R, której trzonem jest wysoce wykwalifikowana kadra badawcza z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, biologii molekularnej, wirusologii, hodowli komórkowych i toksykologii oraz szeroka sieć kontaktów naukowych co pozwala na nowatorskie i interdyscyplinarne podejście do prowadzonych badań oraz usług. Usługi oraz rozwiązania B+R oferowane przez NanoExpo to bioinżynieria biologicznych nanostruktur dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów (ekspozycja wybranych epitopów/peptydów na powierzchni nanostruktur). Dodatkowo firma zajmuje się projektowaniem i produkcją cząstek wirusopodobnych (VLPs) oraz oferuje szeroki wybór testów z zakresu toksykologii, wirusologii i biologii molekularnej z użyciem najnowszych metod i sprzętu. Ponadto nasza kadra ma duże doświadczenie w projektowaniu antygenów do szczepień i produkcji przeciwciał poliklonalnych.

 • Vaxican spółka z o.o.

<

Kontakt

Zarząd TechTransBalt Sp. z o.o.:
mgr inż. Jacek Kulesz - Prezes
tel: 608 502 524
email: jacek.kulesz@techtransbalt.ug.edu.pl
dr Krzysztof Szczepaniak - Wiceprezes

Pracownicy:
prof. dr hab. Henryk Woźniak- dyrektor zarządzający
mgr Kamila Szczerbowska - specjalista ds komercjalizacji

Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk
tel: 58 523 20 47
biuro@techtransbalt.ug.edu.pl

KRS: 0000517310
REGON: 222128389
NIP: 5842736767